پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
منظومه ها چگونه شكل ميگيرند؟
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۹:۱۵:۴۰
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)
روش شكلگيري منظومه به سه روش بوده
:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: كيهان،نظم منظومه شمسي چگونه شكل گرفته است؟
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۵۲:۵۷
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)
طرز قرار گيري سيارات متناسب چگالي و بعدحجم و قمر هست
:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: كيهان،زمين چگونه قابل زيست شده است؟
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۳۳:۳۴
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)
سياره زهره نسبت به زمين به خورشيد نزديكتر است و بابت هسته و پوسته آهني  خاصيت رسانش گرمايي
 بالا دارد 
:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: كيهان،زمين چگونه قابل زيست شده است؟
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۲۳:۵۳
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)
سياره زهره نسبت به زمين به خورشيد نزديكتر است و بابت هسته و پوسته آهني  خاصيت رسانش گرمايي
 بالا دارد و بخش زيادي از پرتوهاي گرمايي خورشيد را نرسيده به زمين جذب ميكند بعد از زهره سپري ديگر
 براي محافظت از زمين وجود دارد آن سياره مريخ است بابت جو رقيق سطح آن و اتمسفرش سرد هست 
و پرتوهايي كه گرمايي نيستند تابشي هستند توسط اين سياره و اتمسفرش بازتاب ،جذب و عبور
 داده ميشوند و چون چادري امدادي براي زمين هست كه از گرماي شديد و سرماي شديد آنرا محافظت ميكند
 تا اينجا محافظت زمين از تنش ها و خطرهاي درون منظومه بود محافظت زمين از خطرهاي كيهاني
 و بيرون منظومه چگونه و توسط كدام سياره منظومه انجام ميشود زحل و مشتري و اقمار آنها.
ادعاي بالا را من قبل از خواندن مقاله رشد طرح كردم نقايصش چيست؟
آن سياره اي كه پرتوهاي گرمايي و گاما را جذب ميكند عطارد يا تير است و سياره اي كه جذب 
پرتوهاي تابشي و نوري را كاملتر از مريخ انجام ميدهد زهره است بابت جو غليظ 
پس كاركردحياتي مريخ براي زمين بازتاباندن پرتوهاي تابشي به طرف زمين و مدارش
 كه حجم تابش بيشتري به مدار زمين اضافه ميشود.
.
و مدار را معتدل تر نگه ميدارد و هنگام حركت وضعي زمين از
 يخچالي شدن دماي زمين ميكاهد چنانكه مريخ خود چنين است 
و بابت دور بودن مشتري از خورشيد پرتوهاي خورشيد براي 
بازتاب شدن بسيار ضعيف هستند 
و مشتري مدار خودش را فقط ميتواندگرم كند.
:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: كيهان،ذ
نوشته شده در ۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۱:۲۶:۲۹
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

طرز قرار گيري سيارات متناسب چگالي و بعدحجم و قمر هست عطارد و زهره چگالي و وزن كمتري نسبت به زمين و مريخ دارندپس چرا جاي زمين و مريخند اول اينكه زودتر و سريعتر رسيده اند دوم بخشي از جرم آنهاسوخته شده و از جرم آنها و حجم آنها كاسته شده است پس چگالي و حجم اين دو در ابتدا كمتر از اين بوده.استقرار زمين و مريخ متأثر از خورشيد نيست متأثر از كيهان منظومه است يكي چگالش خود و منظومه و ديگري اقماري كه براي انان ايجاد شده و بنظر ميرسد آنچنانكه زهره و عطارد جاي مريخ و زمين قرار گرفته اند زمين و مريخ جاي اقمارامروزيشان قرار گرفته اند.مشتري تكميلگر منظومه هست آنچنانكه بيابان و طوفانش تكميل كننده زمين بوده است.براي فهم شكلگيري بقيه منظومه بايد تصوري از منظومه در ذهن خود ايجاد كنيم.منظومه را چه تصور كنيم؟

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ]