پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
سدسازي
نوشته شده در ۳۰ مهر ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۰۵:۰۴
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

شما مبيدانيد بعضي از سدها در  دلتا و دره اصلي احداث شده اند بعضي ازسدها در دلتا و دره فرعي احداث شده اند .علت اين امر چيست ؟سدهاي در دلتا و دره اصلي براي جلوگيري از طغيان آب هست سدهاي در دلتا و دره فرعي بيشتر براي ابخيزداري ست و چون كمين و فرصت طلبي فصل پرباران هست تا ابهاي زير زميني ضمانت احيا بيابد.

سدي كه ساخته شد وضعيتش چون سفره زيرزميني هست پس وضعيت قرمز خطر هست وضعيت زرد هشدار و وضعيت سبز عادي وضعيت آبي احيا

  

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: حفاظت محيط زيست،پلاك عاشقي،طبل شاهانه
نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ساعت : ۰۵:۰۶:۵۱
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

W8U.net Dating

user not found's Diary
You are not logged in!
خودستان by diary (02:29 - 7 Jul 13)

‏ما آن ميل پرچم هستيم شما ميخواهيد از اين ميل تعقل كه آمدنش بهر سان ديدن خرد هست چه پرچمي را بيفراشيد چه سرودي را براي اهتزازش بنوازيد ما تداخل را بر نميتابيم براي اين ميل پرچم "جمهوري اسلامي "مكمل اعلام ميشود و سرود اين پرچم هم طبل شاهانه اي دارد كه "انقلاب اسلامي" هست ‏
Be the first to leave a comment!
Add Comment:

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،پزشكي قانوني
نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ساعت : ۱۲:۳۹:۳۶
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

W8U.net Dating

user not found's Diary
You are not logged in!
‏|||||||1//// by one39ph (00:16 - 12 Apr 15)

‏‎ ‎شرارت و قلدري و نيز قدرت يكي از ريشه هايش در بيرون هر شهر و منطقه است افراد و گروهاي شرارت و قلدري در هر شهر و منطقه بطور معمول با بيرون و از جنس خود در ارتباط مستمر هستند كه از همين روش و گزينه افراد و سازمان هاي قدرت و از قدرت سامان دهي و تدارك ميشوند.افراد لاشه ي ناشي مدعي شرارت و قلدري بطور معمول در جستجوي افراد و گروههاي شرور و قلدري در بيرون منطقه و شهر خود هستند و اين تشكيلات معمولا ايجاد ميشود.و با كوچكترين درگيري و مشكل با افراد و گروهها ارتباطات انان با افراد و تشكيلات شرارت و قلدري كه انان نيز از جنس خود اين افراد و گروههايند و اصولا در پي يارگيري اند چون حقير و حقارت و لاشه ،ناشي تهي و بيهودگي و جسدند حسد ،حسرت وحسادت ،جسارت ميشوند نه جسور خسارت ميشوند نه اجالت براي همراهي.معمول همين طيف و افراد براي همراهي پيشرفت و توسعه در جامعه و مديريت ها مختل و مخل و معلق استقرار ميابند براي تأمين مطامعي كه اصلا شايسته و لياقت ان نيستند.اين افراد كه در مديريت هاي شهرستان منوجان گمارده شده اند به همراه بعضي از دلالان اين منطقه چنيند.شرارت و قلدري از انان و انان كه از انان و با انان هستن
Be the first to leave a comment!
Add Comment:

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ضداطلاعات،5050
نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ساعت : ۱۲:۲۶:۰۲
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

W8U.net Dating

user not found's Diary
You are not logged in!
۵۰۵۰ by 113 (10:28 - 12 Aug 15)

كار به مهارت و مهارت به تجربه ميأنجامد علم به تخصص و تخصص به مديريت و برنامه ريزي ميأنجامد از تلاقي تجربه و مديريت به چشم انداز و استراتژي ميرسيم.از تجربه قدرتي در تصميم گيري ها آيد و عايد ميشود كه صاحب نظر بودن است از مديريت قدرتي در تصميم گيري و تصميم سازي آيد و عايد ميشود كه تدوين و تصويب است.پس استراتژي و چشم انداز دو شاخه و عملكرد دارد يك تدوين و تصويب دو مشاركت و صاحب نظر بودن كه سرشاخه و ميوههاي اين هولوگرام عمل و علم هست عمل بازخوردش مهارت هست نه عملگي آنچنانكه علم بازخوردش تخصص و علوم هست نه عومل.مردم و نمايندگانشان صاحب نظرند پس بابت مشاركت در انتخابات با يارانه ها ذينفع شده اند در مراكز استراتژيك از مردم كه نمايندگانشان هستند بايد حضور داشته باشند 
Be the first to leave a comment!
Add Comment:

 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: 113،چه كسي شاشيده؟2
نوشته شده در ۲۸ مهر ۱۳۹۴
ساعت : ۱۰:۱۰:۰۷
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: مخابرات،[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ]