پیغام مدیر :
با سلام خدمت شما بازديدكننده گرامي ، خوش آمدید به سایت من . لطفا براي هرچه بهتر شدن مطالب اين وب سایت ، ما را از نظرات و پيشنهادات خود آگاه سازيد و به ما را در بهتر شدن كيفيت مطالب ياري کنید.
نوك بايي
نوشته شده در ۲۶ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۰۵:۰۵
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

 

نوك بايي قصه اش حول خودش و اتفاقات پيرامونش هست نوك بايي در قصه ها شهرتش از خودش و ذوقش هست اما بايي كه همان پدربزرگش هست نقشش براي شهرت نوك يا نوه اش چقدر است؟شهرت نوك بايي از خودش هست اما همه به بايي ختم ميشه. چرا و چگونه؟چرا بايي چسپ و برچسب موضوع نوك بايي شده است؟بايي صفت اسمي شده كه نوك بي صفت نشود. بيكس بي همه كس نشود. بايي نه صفت نه چسپ و برچسپ بلكه موضوع نوك بايي  هست.چگونه بايي موضوع و اسم هست وقتيكه چسپ و برچسپ و صفت نوك بايي هست. مثال:كتاب خوب, كتاب استراتژيك, كتاب علمي, كتاب داستان, اينجا موضوع كتابها در كنار كتابها امده.كتاب خوب ان دسته موضوعي هست كه كتابهاي ديگر زير گروه اين دسته اند. بقول معروف "كتاب خوب" والد كتابهاي ديگر هست.

دسته :كتاب خوب

زيردسته:كتاب علمي, كتاب استراتژيك, كتاب داستان

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ۱۱۳،اكولوژي
نوشته شده در ۲۴ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۰۹:۴۲
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

جم(جمع)زروو

 كولوژي علم نظارت بر اثرگذاري و عملكرد محيط زيست هست اثرگذاري محيط زيست به چه شكل هست ؟عملكرد ان چگونه تعريف ميشود؟اثرگذاري آن بصورت احيا اب سفره هاي زيرزميني و احيا تمدنهاي بشري بلكه ايجاد و شكل گرفتن اينها.عملكردها بصورت نقطه اي _چشمه اي يا گسترده هست.عملكردنقطه اي_چشمه اي:اين عملكرد بدين صورت هست كه يك درختي مثل كنار يا كهور كنار يك چشمه هست و پايين دستش بوته زار و درختاني هست درخت همجوار چشمه بدلايلي مثل قطع شدن, چرا و غيره از بين ميرود بعد از مدتي چشمه ميخشكد بعد بوته زاران و درختان پايين دستش هم ميخشكند,. چگونه اين اتفاق افتاده است؟براي اثبات كار بايد ببينيم ان چشمه چگونه ايجاد شده است؟چشمه ها معمولا درسطح جاري ميشوند و ان درخت كنار و كهور كنار چشمه از بالا رفتن دماي صخره جلوگيري ميكرده در نتيجه از تبخير اب چشمه جلوگيري مشده است كه با قطع شدن درخت كنار چشمه اب چشمه ميخشكد درختان پايين دست هم به تبع ان ميخشكند چشمه ها معمولا كنار يك كوه بلند, دره عميق, درختان بزرگ و بوته زارهاي زياد قرار دارند كه علت ايجادشان تعديل دمايي محوطه و صخره پيرامون چشمه شكل گرفته شده است. 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: حفاظت محيط زيست،مصلحي
نوشته شده در ۲۳ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۵۲:۲۴
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

 اطلاعات وقتي وضو ميگيرد مسح سر نميكشد مسح پا هم نميكشد تكليف خود را و عبادت خود را و عبادت خود را از مقدس مآبها ميدزدد اين شجاعت و قدرت تصميم گيري اجتهاد است. پس كلافهاي الاف لاف متكلف ناتمام  نه مكلف تام و تمام را تمام ميكند ان تمام ميشود و من هم تمام بودم ان ريخته و فرو ريخته شده من آخته و پخته زيسته ام اوي له شده مثل من و من مثل له شده له شدگان مصله وصله وصله قيمه قيمه شده اربع اربع شر چهارپاره.  من مصلحي نه الوالوهاي ولو مدعي علوي. 

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ۱۱۳،ضدارزشهاي ناتمام
نوشته شده در ۱۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۰۰:۰۶
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

.وقتي جايگاه ارزشي  و تعريف شده بواسطه افراديكه در حد و اندازه ان جايگاه نيستند اشغال شود ان جايگاه با انكه هست از دست رفته هست

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،ضدارزشهاي ناتمام
نوشته شده در ۱۵ شهريور ۱۳۹۴
ساعت : ۰۸:۰۰:۰۲
نویسنده : عباس دال
نظرات (0)

.وقتي جايگاه ارزشي  و تعريف شده بواسطه افراديكه در حد و اندازه ان جايگاه نيستند اشغال شود ان جايگاه با انكه هست از دست رفته هست

:: موضوعات مرتبط:
:: برچسب‌ها: ،[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ]